Impresum Zaštita podataka

Zaštita podataka

Zaštita Vaše privatnosti za vrijeme korištenja naših internet stranica nam je naročito važna. Iz tog razloga slijede opširne informacije o provjeri anonimnih podataka i podataka koji se odnose na lica.

Pristupni protokol

Vezano za Vaš pristup sadržaju na adresi  www.volkswagen.ba i prilikom svakog otvaranja stranice odnosno datoteke, podaci o pristupu tokom povezivanja memorišu se u tzv. datoteci o protokolima. Pojedinačno, o svakom pristupu memorišu se sledeći podaci:

 • IP-adresa računara koji zahtjeva pristup 
 • datum i vrijeme pristupa odn. zahtjeva za pristup 
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pretraživač, uključujući i verziju pretraživača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem korisnika.

 

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovdje se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.

Provjera i obrada ličnih podataka

Lični podaci memorišu se samo onda ukoliko nam ih sami stavite na raspolaganje - npr. u okviru registracije kod upita, nagradne igre ili prijave na newsletter - ili nam date odobrenje za njihovu obradu. Ukoliko se za  korištenje ponuđenih usluga od Vas zahtjevaju Vaši lični podaci, isključeno je njihovo dopunjavanje podacima iz protokoliranja preko IP-adrese u svrhe formiranja korisničkog profila.

S obzirom da dopuštenje o korištenju Vaših podataka u prethodno navedene svrhe može da obuhvati i prenošenje Vaših podataka na partnere Volkswagen-a (partneri, servis), finansijske institucije za pružanje usluga (Porsche Leasing), odnosno Institute za istraživanje javnog mijenja koje ste vi odabrali, onda Vaši podaci mogu biti proslijeđeni tim institucijama. Nadalje, njihovo proslijeđivanje trećim licima, kao što su adresari i reklamne agencije, se ne vrši.

Provjera i obrada anonimnih podataka

Na ovoj stranici se koristi software za analizu korištenja. Analizom tih podataka moguće je da se dođe do dragocjenih saznanja o potrebama naših korisnika. Ta saznanja doprinose daljem povećanju kvaliteta ponude. Pri svakom pristupu detaljno se provjeravaju i snimaju sljedeći podaci:

 • anonimni oblik IP adrese računara koji zahtjeva pristup
 • datum i vrijeme pristupa odn. zahtjeva za pristupanje
 • naslov stranice odn. datoteke kojoj se pristupa
 • napomena o tome sa koje strane se pristupilo ovoj stranici
 • pregledač (browser) korisnika, uključujući i verziju pregledača koju korisnik upotrebljava
 • operativni sistem koji korisnik koristi.

 

Ove informacije koriste se za statističke potrebe. Ovdje se radi isključivo o informacijama koje ne daju nikakve podatke o vama kao ličnosti. Kao pojedinačni korisnik Vi ste anonimni.


S tim u vezi upotrebljavaju se tzv. kolačići (cookies). Kolačići predstavljaju tekstualne podatke koji se snimaju na računaru posjetioca website-a i na taj način omogućavaju prepoznavanje posjetioca na bazi anonimnosti.

Na ovoj internetskoj stranici koriste se kolačići od Piwik.org. (http://de.piwik.org) i od Webtrekk (http://webtrekk.com) kako bi se pristupi internetskim stranicama mogli tačnije protokolirati. Dodatno se koriste kolačići od twyn group IT solutions & marketing services AG (http://www.twyn.com, http://www.yoondo.com) u svrhu optimiziranog upravljanja reklamama. Podaci koji su pritom prikupljeni pohranjuju se isključivo anonimno.

U svakom trenutku imate mogućnost deaktivacije kolačića na ovoj internetskoj stranici. Obratite molimo pozornost na to da deaktivacija kolačića ograničava funkcionalnost internet stranice.

 

 

Povezivanje sa pomoćnim programima društvenih mreža

Na našim internet stranicama koristi se pomoćni program društvene mreže Facebook. U te svrhe koristimo like dugme. Radi se o ponudi američke kompanije Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Posjeta neke od naših internet stranica koja sadrži jedan takav pomoćni program, međutim, ne predstavlja povezivanje sa ovom kompanijom. Do povezivanja će doći tek nakon Vašeg izričitog pristanka o kome ćete biti upitani klikom na odgovarajuće dugme.

Ova stranica koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posjete.