VW Golf: Car-Net Guide & Inform

 

Paket usluga Car-Net Guide & Inform¹ po želji vam je dostupan u kombinaciji sa infotainment sistemima Discover Media i Discover Pro. Na taj ćete se način moći koristiti aktuelnim podacima sa interneta i u stvarnom vremenu saznati gdje se primjerice stvara prometni zastoj ili u kojoj javnoj garaži postoje slobodna parkirna mjesta. Sa traženjem posebnog odredišta otkrit ćete između ostalog povoljna odredišta kao što su hoteli, restorani ili benzinske pumpe.

Sa uslugom Guide & Inform Plus¹, kojom se u kombinaciji sa sistemom Discover Pro možete besplatno koristiti tri godine, dodatno će vam se olakšati orijentacija. Također ćete između ostalog imati pristup satelitskim prikazima i detaljnim Google Earth® snimkama te panoramskim slikama od 360° preko funkcije Google Street View®.

 

Još više informacija u vezi s Car-Net uslugama

 

1) Za korištenje mobilnih online usluga (Car-Net) potreban vam je mobilni uređaj (npr. smartphone) koji može poslužiti kao mobilni Wi-Fi hotspot. Car-Net usluge raspoložive su samo sa postojećim ili posebno sklopljenim ugovorom as mobilnim operaterom između vas i vašeg pružatelja mobilnih usluga te samo unutar područja pokrivanja dotične mobilne mreže. Preuzimanjem podatkovnih paketa sa interneta mogu, ovisno o vašoj postojećoj mobilnoj tarifi te posebice prilikom korištenja u inostranstvu, nastati dodatni troškovi (npr. troškovi roaminga). Na temelju količine podataka koja nastaje u okviru korištenja usluga Car-Net svakako se preporučuje ugovaranje opcije flatrate sa vašim pružateljem mobilnih usluga! Za korištenje Car-Neta potrebno je sklopiti dodatni ugovor sa firmom Volkswagen AG. Kupac nakon preuzimanja vozila ima 90 dana vremena registrirati vozilo na www.volkswagen.com/Car-Net.

Raspoloživost usluga Car-Net može, ovisno o zemlji, biti drugačija. Ove usluge stoje na raspolaganju za vrijeme dogovorenog trajanja ugovora te mogu podlijegati promjenama u sadržaju. Pobliže informacije o Car-Netu pronaći ćete na www.volkswagen.com/Car-Net i kod vašeg Volkswagen partnera; informacije o tarifnim uslovima mobilne komunikacije pronaći ćete kod vašeg pružatelja mobilnih usluga.

Zatvori
Ova stranica koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posjete.