VW Tiguan 2016: Vučna sila

 

Brojni su razlozi koji govore u prilog novom modelu Tiguan. Jedan od njih je opcionalna manuelno zakretna kuka za vuču. Sa njom Tiguan bez problema može da povuče do 2,5 tone¹, u zavisnosti od kombinacije motora i mjenjača kao i opreme. Kuka za vuču može mehanički da se zakreće i električno da se otkači. Prilikom povezivanja sa prikolicom podršku pruža opcionalna kamera za vožnju unazad Rear View. Ona u ograničenom vidnom polju kamere na ekran infotainment sistema prikazuje zadnji dio modela Tiguan. Manevrisanje takođe pojednostavljuje opcionalni sistem za manevrisanje sa prikolicom "Trailer Assist" uključivanjem dugmeta za podešavanje retrovizora.

  

¹ Sa povećanjem nadmorske visine neminovno se smanjuje i snaga motora. Od 1000 m nadmorske visine i svakih sjedećih 1000 m treba oduzeti po 10 % od opterećenja prikolice (dozvoljeno opterećenje prikolice + dozvoljena ukupna masa vučnog vozila).

 

Zatvori
Ova stranica koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posjete.
Novi Tiguan
Od 52.638,- KM

Novi Tiguan Uzbudljivo inovativan.