VW Passat: Priprema za mobilni telefon

 

Ne propuštajte nijedan razgovor više, ali ipak ostanite fokusirani na saobraćaj. Udobno telefoniranje u toku vožnje obezbjeđuje opcionalna priprema za mobilni telefon. Ona nudi naročito visok kvalitet govora: zahvaljujući digitalnom procesoru govora, kvalitetnom mikrofonu u nebu krova i zvučnicima ugrađenim u vozilo. Zahvaljujući vezi sa spoljnom antenom, prijem signala ostaje optimalan čak i kada je pokrivenost signalom kritična.

U varijanti Comfort mobilni telefon je umrežen posredstvom induktivnog antenskog priključka.

U varijanti Premium telefonski razgovor koji ste započeli izvan automobila možete da prenesete na hands-free uređaj putem Bluetooth® veze - pod pretpostavkom da Vaš mobilni telefon ima opciju Bluetooth® i posjeduje profil za bežični pristup SIM kartici (remote SIM Access Profile, rSAP). Rukovanje se obavlja putem govornih naredbi, preko multifunkcionalnog upravljača ili infotainment sistema. Alternativno je moguće ubacivanje dodatne SIM kartice sa tarifiranim prijemom podataka u interface infotainment sistema vozila.

 

 

Zatvori
Ova stranica koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posjete.