VW Polo: App-Connect

 

Zahvaljujući opcionalnoj aplikaciji App-Connect¹ i tokom vožnje je moguće komforno korištenje sadržaja ili aplikacija prikazanih na iPhone™-u ili pametnom telefonu. Oni se prenose na ekran radio uređaja, odn. navigacionog sistema i njima može udobno da se rukuje pomoću ekrana na dodir u vidnom polju vozača. Radi izbjegavanja ometanja u toku vožnje moguće je pokretanje samo aplikacija koje su kompatibilne sa aplikacijom App-Connect¹, kao što su ThinkBlue Trainer, Shared Audio, Drive&Track ili MyGuide. Aplikacije koje nemaju direktnu vezu sa vozilom kao što je Internet-Radio ili portali sa novostima takođe mogu da se koriste. Volkswagen nudi tri priključka za povezivanje pametnih telefona sa velikim brojem mogućnosti: MirrorLink™, CarPlay™ marke Apple i Android Auto™ marke Google.

 

 

1) Na raspolaganju samo u kombinaciji sa radio-sistemom "Composition Media" ili navigacionim sistemom "Discover Media". App-Connect obuhvata tehnologije MirrorLink™, CarPlay™ i Android Auto™. Raspoloživost ovih tehnologija različita je od zemlje do zemlje. App-Connect već podržava veliki broj mobilnih telefona i Volkswagen blisko sarađuje sa velikim proizvođačima pametnih telefona kako bi pospješio široku podršku za App-Connect tehnologije. Aktuelne unformacije o kompatibilnosti novih mobilnih telefona i onih koji se već nalaze na tržištu možete naći na www.volkswagen.com/car-net.

Pomoću okruženja App-Connect sa Vašeg pametnog telefona na ekran centralne konzole Vašeg modela Volkswagen "preslikavaju" se, u zavisnosti od korištene tehnologije, različite, specijalne aplikacije. Tako na primjer, pomoću ekrana na dodir navigacionog sistema možete da rukujete korisnim Volkswagen aplikacijama. U zavisnosti od aplikacije i tehnologije, moguće je i upravljanje govorom.

Zatvori
Ova stranica koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posjete.