Ova stranica koristi "cookies" koji nam pomažu da Vam pružimo bolje iskustvo prilikom posjete.

Skladištenje guma

Čišćenje guma:

Za uklanjanje prljavštine iz utora guma prikladne su četke, čistači pod visokim pritiskom ili rukavice za pranje. Ne koristiti maziva ili otapala! Oni nagrizaju materijal i mogu oštetiti Vašu gumu.

 

Provjera guma:

Provjerite gaznu površinu i bočne stjenke Vaše gume. Predmeti koji su ušli u utore guma, rupe na cesti i rubovi ivičnjaka na tim mjestima mogu uzrokovati značajnu štetu.

 

Označavanje smjera kretanja i položaja guma:

Prije demontaže gume zabilježite smjer kretanja i položaj gume. Ovisno o dubini profila možete i zamijeniti gume sa prednje osovine sa onima sa stražnje osovine. Gume se tako sveukupno ravnomjernije troše.

 

Prilagodba tlaka zraka u gumama:

Prije skladištenja još jedanput povećajte tlak zraka u gumama za 0,5 bara.

 

Optimalno okruženje:

Mora biti hladno, suho i tamno. Odaberite prikladan prostor, jer pod uticajem svjetlosti, topline i kretanja zraka materijal gume gubi na elastičnosti i čvrstoći. Guma brže stari i postaje ispucana. Pri tome svakako treba izbjegavati kontakt sa benzinom ili uljem!

 

Koristite stalak za naplatke ili složite gume jednu na drugu vodoravno na drvenu paletu. Gume bez naplataka moraju biti postavljene okomito te ih je s vremena na vrijeme potrebno okrenuti.

 

Skladištenje guma - lako uz Vašu servisnu poslovnicu.

Ako Vam taj posao oduzima previše vremena, a podrum Vam je već pretrpan, obratite se Vašoj servisnoj poslovnici. Tamo će se stručno pobrinuti o skladištenju Vaših točkova i guma. Pružanjem prikladnog prostora za skladištenje, temeljitim čišćenjem kao i provjerom guma na eventualna oštećenja, Vaše su gume u dobrim rukama tokom svoje pauze od vožnje.