Dobro zabavljeni i maksimalno informirani

Ready 2 Discover

Opcionalni radiouređaj "Ready 2 Discover"¹ ² ima mogućnost nadogradnje³ tako da ga možete proširiti u potpuno funkcionalni navigacijski sistem. S njim također dolaze:

  • Veliki TFT display u boji (20,3 cm)
  • Dodirni display sa senzorima približavanja
  • FM radiouređaj i diversity antena za optimalni prijem
  • Šest zvučnika
  • Priprema za We Connect i We Connect Plus te Streaming & Internet⁴
  • Wireless App-Connect²

1) Serijska oprema u modelima Taigo Style i R-Line. Opcionalno dostupno u modelu Taigo Life.

2) App-Connect obuhvaća tehnologije Apple CarPlay™ i Android Auto™. Kako bi se spriječilo odvraćanje pažnje vozača, tokom vožnje mogu se pokrenuti samo certificirane aplikacije. U tom kontekstu imajte također na umu da neke aplikacije nisu u ponudi za sve tri tehnologije, da funkcije podliježu sadržajnim izmjenama putem pružatelja usluge tokom razdoblja trajanja ugovora odnosno da ih pružatelj usluge može ukinuti te da se raspoloživost ovih tehnologija može razlikovati ovisno o pojedinoj zemlji. Informacije o kompatibilnosti smartphone uređaja za Apple CarPlay™ pronaći ćete na stranici https://www.apple.com/ios/carplay/ i za Android Auto™ na stranici https://www.android.com/auto/

3) Za kupovinu We Upgrade funkcija potrebni su vam korisnički račun za Volkswagen ID, važeći ugovor za We Connect i vaša potvrda da ste glavni korisnik, odnosno da je vaš korisnički račun povezan s konkretnim vozilom. Osim toga, vozilo mora raspolagati tehničkim funkcijama i hardverskim komponentama potrebnima za određene funkcije. We Upgrade funkcije dostupne za dotično vozilo glavni korisnik može vidjeti u In-Car-Shopu u sklopu infotainment sustava ili u web-shopu We Connect na stranici shop.volkswagen-we.com. Proizvodi uz plaćanje mogu se kupiti u In-Car-Shopu i web-shopu We Connect pomoću dostupnog sredstva plaćanja koje je ovdje trenutačno prikazano. Kupljene i aktivirane "We Upgrade" funkcije ostaju u vozilu, mogu ih koristiti svi vozači i ne mogu se prenijeti u druga vozila.

4) Za korištenje We Connect usluga potreban vam je korisnički račun za Volkswagen ID te se morate prijaviti korisničkim imenom i lozinkom u We Connect. Pri tome treba online putem sklopiti zasebni ugovor za We Connect odnosno We Connect Plus s društvom Volkswagen AG. Nakon primopredaje vozila imate 90 dana za registraciju vozila na stranici myvolkswagen.net ili pomoću aplikacije "Volkswagen We Connect" (dostupna u App Storeu i Google Play Storeu) za We Connect Plus uslugu i korištenje usluga tokom čitavog ugovorenog besplatnog vremena korištenja.

Korištenje mobilnih online We Connect usluga omogućeno je putem integrirane internetske veze. Povezane troškove podataka nastale u Evropi, osim troškova za usluge "Streaming & Internet" i pojedine In-Car-Appove, snosi Volkswagen AG u okviru pokrivenosti mreže. Za korištenje usluga "Streaming & Internet", pojedinih In-Car-Appova i Wi-Fi hotspota moguće je naručiti podatkovne pakete uz plaćanje preko vanjskog mobilnog operatera "Cubic Telecom" koji se mogu upotrebljavati u području pokrivenosti mreže brojnih evropskih zemalja. Količinu podataka ovih paketa mogu koristiti svi korisnici i putnici u vozilu. Informacije o uslovima, cijenama i zemljama koje podržavaju ovu uslugu potražite na stranici vw.cubictelecom.com. Alternativno je moguće korištenje web-radija i streaminga medija preko mobilnog krajnjeg uređaja (npr. smartphonea) koji može poslužiti kao mobilni Wi-Fi hotspot. U tom su slučaju odgovarajuće usluge raspoložive isključivo ako između vas i vašeg mobilnog operatera postoji ugovor ili ako ćete zasebno sklopiti takav ugovor s mobilnim operaterom, i to isključivo unutar pokrivenosti dotične mobilne mreže. Dodatni troškovi (npr. naknade za roaming) mogu nastati uslijed razmjene podataka preko interneta zavisno od vaše mobilne tarife te osobito tokom korištenja u inozemstvu.

Za korištenje besplatne aplikacije We Connect potrebni su smartphone s prikladnim operativnim sistemom iOS ili Android te SIM kartica s podatkovnom opcijom u okviru postojećeg ili zasebno sklopljenog ugovora između vas i vašeg mobilnog operatera. 

Raspoloživost pojedinačnih We Connect i We Connect Plus usluga koje su opisane u paketima može se razlikovati ovisno o pojedinoj zemlji, vozilu i opremi. Usluge su na raspolaganju za vrijeme trajanja ugovora te podliježu sadržajnim izmjenama i mogu se ukinuti tokom razdoblja trajanja ugovora. Detaljnije informacije potražite na stranici connect.volkswagen-we.com te kod svog Volkswagen partnera, a informacije o uvjetima mobilnih tarifa kod svog pružatelja mobilnih usluga.

1) Serie in Taigo Style und R-Line. Optional erhältlich im Taigo Life.

2) App-Connect umfasst die Technologien Apple CarPlay™, Android Auto™ und MirrorLink®. Um Ablenkung zu vermeiden, lassen sich während der Fahrt nur zertifizierte Apps starten. Bitte berücksichtigen Sie in diesem Zusammenhang auch, dass manche Apps nicht für jede der drei Technologien angeboten werden, die Funktionen während der Vertragslaufzeit inhaltlichen Änderungen durch den Anbieter unterliegen bzw. seitens des Anbieters eingestellt werden können und die Verfügbarkeit dieser Technologien länderabhängig unterschiedlich ausfallen kann. Informationen zur Kompatibilität von Smartphones finden Sie für Apple CarPlay™ unter https://apple.com/de/ios/carplay/, für Android Auto™ unter https://android.com/intl/de_de/auto/ und für MirrorLink® unter https://mirrorlink.com/.

3) Für den Erwerb von We Upgrade Artikeln benötigen Sie ein Volkswagen ID Benutzerkonto, einen gültigen We Connect Vertrag und Ihre Legitimation als Hauptnutzer, das bedeutet die Verknüpfung Ihres Benutzerkontos mit dem konkreten Fahrzeug. Weiterhin ist es erforderlich, dass das Fahrzeug über die für den jeweiligen Artikel erforderlichen technischen Funktionen und Hardware-Einrichtungen verfügt. Die für das jeweilige Fahrzeug erhältlichen Artikel von We Upgrade können durch den Hauptnutzer im In-Car Shop des Infotainment-Systems oder im We Connect Webshop unter shop.volkswagen-we.com eingesehen werden. Kostenpflichtige Produkte können sowohl im In-Car Shop also auch im We Connect Webshop mit den aktuell dort einsehbaren und verfügbaren Zahlungsmitteln erworben werden. Erworbene und aktivierte "We Upgrade" Funktionen verbleiben im Fahrzeug, sind durch alle Fahrer nutzbar und nicht auf andere Fahrzeuge übertragbar.

4) Zur Nutzung der We Connect Leistungen benötigen Sie ein Volkswagen ID Benutzerkonto und müssen sich mit Benutzername und Passwort bei We Connect anmelden. Des Weiteren ist ein separater We Connect bzw. We Connect Plus Vertrag mit der Volkswagen AG online abzuschließen. Für We Connect Plus haben Sie nach Übergabe des Fahrzeugs 90 Tage Zeit, um das Fahrzeug unter myvolkswagen.net oder über die App "Volkswagen We Connect" (erhältlich im App Store und Google Play Store) zu registrieren und die Dienste für die volle Dauer der vereinbarten unentgeltlichen Laufzeit zu nutzen.

Die Nutzung der mobilen Online-Dienste von We Connect wird über eine integrierte Internetverbindung ermöglicht. Die damit verbundenen, innerhalb Europas anfallenden Datenkosten werden im Rahmen der Netzabdeckung mit Ausnahme der "Streaming & Internet" Dienste sowie einzelner In-Car Apps von der Volkswagen AG getragen. Für die Nutzung der "Streaming & Internet" Dienste, einzelner In-Car Apps sowie des WLAN-Hotspots können kostenpflichtige Datenpakete über den externen Mobilfunkpartner "Cubic Telecom" bezogen und im Bereich der Netzabdeckung innerhalb zahlreicher europäischer Länder genutzt werden. Das Datenvolumen dieser Pakete ist für alle Nutzer und Fahrzeuginsassen nutzbar. Informationen zu Bedingungen, Preisen und unterstützten Ländern finden Sie unter vw.cubictelecom.com. Alternativ ist die Nutzung von Webradio und Medien-Streaming über ein mobiles Endgerät (z.B. Smartphone) mit der Fähigkeit, als mobiler WLAN-Hotspot zu agieren, möglich. In diesem Fall sind die entsprechenden Dienste nur mit einem bestehenden oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Mobilfunkprovider und nur innerhalb der Abdeckung des jeweiligen Mobilfunknetzes verfügbar. Durch den Datenaustausch über das Internet können, abhängig von Ihrem jeweiligen Mobilfunktarif und insbesondere beim Betrieb im Ausland, zusätzliche Kosten (z. B. Roaming-Gebühren) entstehen.

Zur Nutzung der kostenfreien We Connect App wird ein Smartphone mit geeignetem iOS oder Android Betriebssystem und eine SIM-Karte mit Datenoption mit einem bestehenden oder separat abzuschließenden Mobilfunkvertrag zwischen Ihnen und Ihrem Mobilfunkprovider benötigt. 

Die Verfügbarkeit der in den Paketen beschriebenen einzelnen Dienste von We Connect und We Connect Plus kann länderabhängig unterschiedlich ausfallen und ist sowohl fahrzeug- als auch ausstattungsabhängig. Die Dienste stehen für die jeweils vereinbarte Vertragslaufzeit zur Verfügung und können während der Vertragslaufzeit inhaltlichen Änderungen unterliegen, bzw. eingestellt werden. Nähere Informationen erhalten Sie unter connect.volkswagen-we.com und bei Ihrem Volkswagen Partner. Informationen zu Mobilfunk-Tarifbedingungen erhalten Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter.

Zatvori
Izbornik
Zatvoriť meni
Zatvoriti

Novi Taigo

Novi Taigo

Ups!
Čini se da vaš preglednik nije ažuriran. Možda naša web stranica ne radi optimalno. Većina preglednika (ali ne i MS Internet Explorer 11 i stariji) i dalje radi dobro.

Preporučujemo vam da ažurirate svoj web preglednik!
Najnovija verzija može da obezbjedi odgovarajuće iskustvo pretraživanja na internetu.

Hvala vam na posjeti i dobro se zabavite.
Vaš Volkswagen tim