Nova vodeća snaga

"Travel Assist" može za vas održavati traku i brzinu i pri tome voditi računa o rastojanju u saobračaju uspred vas4. Najnovija verzija omogućava po prvi put asistiranje u vožnji pri brzinu do 250 km/h.

Da biste koristili Car-Net usluge, potreban vam je Volkswagen ID korisnički račun i morate se prijaviti s korisničkim imenom i lozinkom. Nadalje, mora biti zaključen poseban online ugovor s kompanijom Volkswagen AG. Da biste mogli koristiti usluge tokom cijelog roka trajanja, imate 90 dana od primopredaje vozila da registrujete vozilo na portal.volkswagen-we.com. U slučaju kasnije registracije skraćuje se trajanje roka važenja bez naknade. Korištenje mobilnih online usluga Car-Net "Guide & Inform" moguće je samo s opcionalnim funkcijama Discover Media i Discover Pro. Osim toga, potreban vam je mobilni krajnji uređaj, koji podržava internet (npr. pametni telefon) koji ima sposobnost da djeluje kao mobilna pristupna tačka za WLAN. Alternativno se s opcijom telefonskog interfejsa "Business" zajedno s navigacijskim sistemom Discover Pro može koristiti mobilni telefon s profilom za daljinski SIM pristup (rSAP) ili SIM kartica s opcijom za telefon i podatke. Pomoću opcionalnog Car-Stick LTE zajedno s navigacijskim sistemom Discover Media isto tako se može uspostaviti internetska veza za vaš navigacijski uređaj, kao i pristupna tačka za WLAN u vozilu. Car-Net usluge su dostupne samo uz postojeći ili posebno sklopljeni ugovor o korištenju mobilne telefonije između vas i vašeg ponuđača usluga mobilne telefonije i samo unutar pokrivenosti vaše mreže mobilne telefonije. Ovisno o tarifi mobilne telefonije, a posebno pri upotrebi u inostranstvu, prijem podatkovnih paketa s interneta može prouzrokovati dodatne troškove (npr. naknada za roaming). Zbog obima podataka, koji se generišu tokom korištenja Car-Net usluga, preporučuje se paušalno ugovaranje podataka s vašim ponuđačem usluga mobilne telefonije. Za korištenje besplatne We Connect aplikacije, potrebni su vam pametni telefon s odgovarajućim iOS ili Android operativnim sistemom i SIM kartica s opcijom podataka s postojećim ili posebnim ugovorom o mobilnoj telefoniji, koji se treba sklopiti između vas i vašeg ponuđača usluga mobilne telefonije. Dostupnost Car-Net usluga može da varira u zavisnosti od zemlje. Ove usluge uvijek stoje na raspolaganju za ugovoreni rok važenja ugovora i mogu biti podvrgnute izmjenama sadržaja tokom roka važenja ugovora. Više informacija o Car-Netu možete dobiti na portal.volkswagen-we.com i kod vašeg Volkswagen partnera; Informacije o uslovima tarifa mobilne telefonije kod vašeg ponuđača usluga mobilne telefonije.

Zatvori
Izbornik
Zatvoriť meni
Zatvoriti

Cijeli svijet Car-Neta u vašem Touaregu

Cijeli svijet Car-Neta u vašem Touaregu

Ups!
Čini se da vaš preglednik nije ažuriran. Možda naša web stranica ne radi optimalno. Većina preglednika (ali ne i MS Internet Explorer 11 i stariji) i dalje radi dobro.

Preporučujemo vam da ažurirate svoj web preglednik!
Najnovija verzija može da obezbjedi odgovarajuće iskustvo pretraživanja na internetu.

Hvala vam na posjeti i dobro se zabavite.
Vaš Volkswagen tim