Instalacija: koraci

Pratite ove korake za instalaciju 1. i 2. dijela updatea

1. Nakon završetka vožnje bezbjedno parkirajte svoj ID. i aktivirajte elektronsku parkirnu kočnicu. Isključite paljenje. Tokom instalacije vaš ID. morat će da ima stabilnu i neprekidnu internet vezu.


  2. Obezbjedite najmanji nivo napunjenosti od 50 % i otkačite priključak za punjenje. Takođe, pobrinite se da svi prozori budu zatvoreni. 

3. Na završnom ekranu odaberite opciju "Dostupan je update" da biste pokrenuli instalaciju update-a. Pobrinite se da "Online mod" bude uključen.

 

8.)

4. Instalacija će se pokrenuti čim izađete iz vozila i zaključate svoj ID. 

8.)

5. Ako otvorite svoj ID. unutar prva dva minuta nakon zaključavanja, proces instalacije biće otkazan. Tokom instalacije updatea ne možete da upotrebljavate ni punite svoj ID., ali možete u svakom trenutku da ga otvorite.

6. Nakon završetka instalacije bit ćete obavješteni o tome putem infotainment sistema. Sada možete da postavite glavnog korisnika.

8.) Primer

Zatvori
Izbornik
Zatvoriť meni
Zatvoriti

ID. Software 3.0 Update Over-the-Air

ID. Software 3.0 Update Over-the-Air

Ups!
Čini se da vaš preglednik nije ažuriran. Možda naša web stranica ne radi optimalno. Većina preglednika (ali ne i MS Internet Explorer 11 i stariji) i dalje radi dobro.

Preporučujemo vam da ažurirate svoj web preglednik!
Najnovija verzija može da obezbjedi odgovarajuće iskustvo pretraživanja na internetu.

Hvala vam na posjeti i dobro se zabavite.
Vaš Volkswagen tim