Izbornik
Zatvoriť meni
Zatvoriti

Garancije Garancija mobilnosti

 

Garancija mobilnosti

Uz vas na svakom kilometru putovanja.

Uz vas na svakom kilometru putovanja.

Kupovinom Vašeg novog Volkswagen vozila postali ste korisnik usluge garancije mobilnosti. Ovom uslugom Vam je omogućena mobilnost i dolazak do odredišta u slučaju da je Vaše vozilo zbog tehničkog defekta ostalo nepokretno.

Kada kupac ima pravo na uslugu Garancije mobilnosti?

Pravo na besplatnu uslugu mobilnog jamstva nakon primopredajnog servisa vozila ostvarujete servisnim pregledima i održavanjem Vašeg vozila u ovlaštenom Volkswagen servisu® (svaki inspekcijski servis mora biti potvrđen potpisom i pečatom ovlaštenog servisnog partnera).

Usluge garancije mobilnosti

Ø Popravak na licu mjesta

Osposobljene i obučene ekipe ugovornog partnera Importera o pružanju usluga Garancije Mobilnosti će u najkraćem roku izaći na lice mjesta i pokušati da otklone kvar, kako bi samostalno mogli sa svojim Volkswagen vozilom doći do najbližeg Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera ili nastaviti svoje putovanje. Ovde se prvenstveno misli na manje, minorne popravke koje vode ka rješavanju problema definisane nepokretnosti vozila.

Ø Vuča vozila do najbližeg Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera

Ukoliko se Vaše vozilo ne može popraviti ili osposobiti za nastavak putovanja na licu mjesta, osigurava se prevoz svih putnika i vozila do najbližeg Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera s ciljem da se u najkraćem mogućem roku riješi problem nepokretnosti vozila. U tom slučaju Volkswagen ovlašteni servisni partner dužan je da Vaše vozilo uzme sa najvećim prioritetom za popravku.

 Ø Nastavak putovanja Volkswagen kupca do odredišta

Ukoliko se Vaše vozilo iz bilo kojih razloga ne može popraviti ili osposobiti za nastavak putovanja kod Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera unutar razumnog roka od 3 radna sata, putnicima iz predmetnog vozila može biti ponuđen prevoz do njihovog konačnog odredišta ili nastavak putovanja nekim od drugih prevoznih sredstava.

Ako Volkswagen kupac u tu svrhu koristi taksi usluge prevoza, pokrivaju se troškovi do maksimalnog iznosa od 50KM. U slučaju korištenja alternativnog prevoza autobusom ili vozom pokrivaju se troškovi do maksimalnog iznosa od 150KM po osobi.

Takođe, Volkswagen ovlašteni servisni partner, u svrhu nastavka putovanja do odredišta, može Volkswagen kupcu ponuditi na korištenje zamjensko vozilo bez ograničenja na broj pređenih kilometara i za period od maksimalno 3 dana (model Pheaton 5 dana). Kategoriju i vrstu zamjenskog vozila određuje Volkswagen ovlašteni servisni partner, ovisno o raspoloživosti vozila.

 Ø Smještaj Volkswagen kupca, odnosno putnika u hotelu

Ukoliko se vozilo iz bilo kojih razloga ne može popraviti ili osposobiti za nastavak putovanja kod Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera istog dana i ukoliko ste udaljeni od Vašeg konačnog odredišta više od 80 kilometara, putnicima iz vozila može biti ponuđen besplatan smještaj (maksimalno 1 noć) u obližnjem hotelu sa minimum tri zvjezdice po preporuci Volkswagen servisnog partnera (doručak uključen).

Ograničenja usluga Garancije Mobilnosti

Ø  moguće je koristiti samo jednu od navedenih usluga Garancije Mobilnosti  (npr. isključena je kombinacija zamjenskog vozila i smještaja u hotelu ili kombinacija popravka na licu mjesta i vuča vozila);

Ø  Garancijom Mobilnosti, pri korištenju zamjenskog vozila, nisu pokriveni troškovi goriva i putarine, saobraćajnih i parkirnih prekršaja, kao ni drugi troškovi napravljeni u svrhu nastavka Vašeg putovanja

Ø  Garancija Mobilnosti ne uključuje troškove popravka vozila;

Ø  usluge organizovanja zamjenskog vozila, smještaja i nastavka putovanja ne važe za prikolicu ili neko drugo priključno sredstvo;

Ø  putnička vozila auto-škola, rent-a car agencija, taksija, hitne pomoći, policije, vatrogasaca imaju pravo samo na pomoć na cesti i prevoz do najbližeg Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera;

Ø  pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti ne možete ostvariti ako je nepokretnost Vašeg vozila uzrokovana isključenjima iz garancije koja su definisana tačkom III. garantnog lista;

Ø  za slučaj da nemate pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti, Volkswagen ovlašteni servisni partner može na osnovu Vašeg zahtjeva organizovati navedene usluge, ali u tom slučaju sami pokrivate nastale troškove;

Ø  vozila koja su odvučena (odšlepana) do Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera bez prethodnog kontaktiranja operativnog centra ugovornog partnera Importera o pružanju usluga Garancije Mobilnosti nemaju pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti;

Ø  vozila čiji su kvarovi/nedostaci naknadno javljeni operativnom centru ugovornog partnera Importera o pružanju usluga Garancije Mobilnosti (nakon isteka 48 sati od nepokretnosti vozila) nemaju pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti;

Ø  vozila čiji su kvarovi direktna posljedica konzumiranja alkohola, droga i drugih opojnih sredstava od strane putnika u vozilu nemaju pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti;

Ø  Volkswagen Garancija Mobilnosti ne pokriva troškove za oštećeni prtljag, teret ili izmaklu dobit;

Ø  Volkswagen Garancija Mobilnosti ne pokriva troškove koje je platio kupac bez prethodnog odobrenja.

 Detaljnije informacije o Garanciji Mobilnosti možete dobiti kod Volkswagen ovlaštenih trgovaca, odnosno servisnih partnera.

 ***Napomena: Gore navedena Garancija Mobilnosti ne predstavlja garanciju u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošaća, već predstavlja samo jedan naziv ugovornog proizvoda Volkswagen proizvođača.

Neke od bitnih napomena

I.    Pravo kupca na Garanciju Mobilnosti

Kupovinom novog Volkswagen vozila postajete korisnik usluge Garancije Mobilnosti. Ova usluga je važeća za cijeli životni vijek Vašeg vozila, bez obzira na pređenu kilometražu istogGarancija Mobilnosti se obnavlja, odnosno produžava sa svakim narednim redovnim inspekcijskim servisnim pregledom i održavanjem Vašeg vozila kod Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera, a u skladu sa propisanim servisnim planom redovnog održavanja. Svaki redovni servisni pregled Vašeg vozila mora biti potvrđen potpisom i pečatom Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera. Uzrok nepokretnosti Volkswagen vozila ne smije biti greška korisnika vozila ili uticaj nekog od spoljašnjih faktora na vozilo.

 II.    Područje važenja Garancije Mobilnosti

Usluga Garancije Mobilnosti važi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i većine ostalih evropskih država (spisak država možete dobiti od strane Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera ili ugovornog partnera Importera o pružanju usluga Garancije Mobilnosti).

Ako imate pravo na uslugu Garancije Mobilnosti i ako se zateknete u državi gdje nije uspostavljena i organizovana Volkswagen Garancija Mobilnosti, sami snosite nastale troškove. Te troškove će Vam nadoknaditi Vaš Volkswagen ovlašteni servisni partner u Bosni i Hercegovini koji je vlasnik zadnjeg važećeg pečata Garancije Mobilnosti u Servisnom planu održavanja. Za ovaj slučaj dužni ste predočiti originalnu dokumentaciju za obavljene usluge Grancije Mobilnosti npr. radni nalog, sve račune i sl. prema važećim uslovima Garancija Mobilnosti.

Ako imate pravo na uslugu Garancije Mobilnosti i ako se zateknete u državi gdje je uspostavljena i organizovana Volkswagen Garancija Mobilnosti, sve troškove prema važećim uslovima Garancije Mobilnosti snosi Volkswagen ovlašteni servisni partner u toj državi.

 III.    Postupak za slučaj nepokretnosti Volkswagen vozila

U slučaju kvara koji je prouzrokovao nepokretnost vozila, bez obzira gdje se nalazili u Evropi, a u skladu sa definicijom nepokretnog vozila*, potrebno je pozvati operativni centar ugovornog partnera Importera o pružanju usluga Garancije Mobilnosti (dežuran 24h, 365 dana godišnje) na slijedeće brojeve telefona:

0800 222 27    -  za pozive iz Bosne i Hercegovine, besplatan poziv ili

++ 387 33 768 190  -   za pozive van Bosne i Hercegovine, trošak prema lokalnoj tarifi države iz koje je poziv upućen.

Nakon prikupljanja neophodnih informacija (Vaše ime i prezime, bitni podaci o vozilu - broj šasije, datum isporuke, pređena kilometraža, vrsta i priroda kvara, lokacija vozila, kontakt telefon), dežurni operater će Vam na najbrži mogući način organizovati odgovarajuću pomoć. Prije pozivanja operativnog centra obavezno pripremiti sve navedene podatke. Ukoliko odbijete da date tražene podatke, gubite pravo na usluge Garancije Mobilnosti.

* Kvar u smislu primjene Garancije Mobilnosti postoji samo ako vozilo svojom sopstvenom snagom ne može stići do najbližeg Volkswagen ovlaštenog servisnog partnera ili ako proizvođač/importer zbog tehničkih razloga zabranjuje nastavak vožnje (npr. svjetlucanje kontrolnih lampica crvene boje: kočioni uređaji, sistem hlađenja, sistem pritiska motornog ulja, upravljački uređaj i sl.). Takvo vozilo definiše se kao nepokretno vozilo.

Ups!
Čini se da vaš preglednik nije ažuriran. Možda naša web stranica ne radi optimalno. Većina preglednika (ali ne i MS Internet Explorer 11 i stariji) i dalje radi dobro.

Preporučujemo vam da ažurirate svoj web preglednik!
Najnovija verzija može da obezbjedi odgovarajuće iskustvo pretraživanja na internetu.

Hvala vam na posjeti i dobro se zabavite.
Vaš Volkswagen tim